อัญประกาศ

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

ทัณฑฆาต 
อัญประกาศ 
อัศเจรีย์ 

 "............" เรียกชื่อว่า อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายเลขใน

ใช้เขียนสะกัดข้างหน้าและข้างหลังตอนส่วนเบื้องบนของตัวอักษร,คำ, และข้อความ ข้างหน้าเขียน หัวคว่ำ ข้างหลังเขียนหัวหงาย มีวิธีใช้ดังนี้

๑. ใช้เขียนสะกัดตัวอักษร หรือ คำ เพื่อให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษ เช่น :-
     ก. ตัว "นอ" มี ๒ ชนิด คือ ณ และ น
     ข. หล่อนได้รับสมญาจากสังคมว่า "ผู้ดีแปดสาแหรก"
     ค. "สามก๊ก" กล่าวถึงคนสำคัญ สามก๊ก
๒. ใช้สะกัดข้อความที่เป็นความดำริตริคิด เช่น :-
     ก. ฉันคิดว่า "เอ ! นี่เราก็เป็นลูกผู้ชาย เหตุไฉนจึงไม่พยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์"  คิดดังนี้แล้ว ฉันก็เริ่มเขียนตำราหลักภาษาไทย
     ข. เขาดำริว่า "ฉันเป็นคนไทย, ฉันต้องสร้างชาติไทยให้เจริญ"
๓. ใช้สะกัดข้อความที่เป็นคำสนทนาปราศรัย เช่น :-
     แดงถามว่า "แป๊ว, หนูรักอะไรมากที่สุด ? " "ผมรักชาติไทยมากที่สุด" แป๊วตอบ
     "นอกจากชาติไทยแล้ว หนูรักใครอีก" "รักพระพุทธเจ้า, คุณพ่อ, และคุณแม่"
     "หนูรักพี่ไหม" แดงถาม "รัก" แป๊วตอบ
๔. ใช้สะกัดข้อความที่นำมาจากที่อื่น หรือ เป็นคำพูดของผู้อื่น เช่น :-
     ก. ในบาลีไวยากรณ์ ตอนอักขรวิธี มีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่า "เนื้อความของถ้อยคำ ทั้งปวง ต้องหมายรู้กันด้วยอักขระ ถ้าอักขรวิบัติแล้ว ก็เข้าใจเนื้อความยาก"
     ข. ฉันชอบพระพุทธโอวาทที่ว่า "ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย"

ถ้ามีเลขในซ้อนกันหลายตอน ตอนนอกที่สุดให้ใช้อัญประกาศสองชั้น คือ "........", ส่วนเลข ในที่ ซ้อนเข้ามา ให้ใช้อัญประกาศชั้นเดียว คือ '..........' ตัวอย่าง เช่น :-

นักเรียนคนหนึ่งเล่าให้ครูฟังว่า "ผมมีน้องชาย ๒ คน เป็นเด็กช่างพูดทั้งคู่ พอเห็นผม กลับไปบ้าน น้องคนเล็ก มักพูดกับคุณแม่ว่า 'คุณแม่ครับ, พี่แป๊วกลับจากโรงเรียนแล้วครับ' แล้วแก ก็วิ่งมารับผม และขอให้ผมเปิดรูปภาพในหนังสือให้แกดู"

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.