กิจกรรมวันปีใหม่
Homeวันขึ้นปีใหม่วันเด็กวันครูผู้จัดทำแหล่งที่มา

เปลี่ยนวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันปีใหม่ 

 

       กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่

             เก็บกวาดดูแลทำความสะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
             ทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว
             ไปวัดเพื่อทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม หรือฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ เพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
             ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำมาตลอดปี ว่ามีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จลุล่วงไปได้แค่ไหน หากมีคั่งค้างก็ต้องเร่งขวนขวายปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ดีก็ให้ตั้งใจทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
            หากมีเรื่องบาดหมางหรือขุ่นเคืองกับผู้ใด ในวันนี้ควรถือโอกาสให้อภัยซึ่งกันและกัน เริ่มสานความสัมพันธ์ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยดี

 การแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. ให้เอาปี พ.ศ. ตั้ง ลบด้วย 543
 การแปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. ให้เอาปี ค.ศ. ตั้ง บวกด้วย 543
 การแปลง พ.ศ. เป็น จ.ศ. ให้เอาปี พ.ศ. ตั้ง ลบด้วย 1181
 การแปลง พ.ศ. เป็น ร.ศ. ให้เอาปี พ.ศ. ตั้ง ลบด้วย 2324
 การแปลง พ.ศ. เป็น ม.ศ. ให้เอาปี พ.ศ. ตั้ง ลบด้วย 621

  พ.ศ. คือ พุทธศักราช
  ค.ศ. คือ คริสตศักราช
  จ.ศ. คือ จุลศักราช
  ร.ศ. คือ รัตนโกสินทร์ศก
  ม.ศ. คือ มหาศักราช

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม

 
 


 


 


 


 

 

 

 

จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.