ทำภาพเทคนิค

Homeสอบก่อนเรียนPaint คืออะไรรู้จักปุ่มต่างๆทำภาพเทคนิคแหล่งข้อมูลผู้จัดทำ
จัดเก็บงาน 
print มาดู 

 

 

 

     เป็นการสร้างภาพจินตนาการโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ รูปสี่เหลี่ยมและวงรี เหมาะสำหรับระดับชั้นป.3-4 ขั้นพื้นฐานทำดังนี้

1. ใช้เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยม     และรูปวงรี    วาดรูปในพื้นที่อย่างน้อย 3-4 ภาพให้เชื่อมโยงกัน
(ถ้าต้องการวาดรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยเร็ว ให้กดปุ่มShift ค้างไว้ในขณะที่วาดรูปสี่เหลี่มหรือวงกลม)

2. คลิกเครื่องมือถังสี    เลือกสีมาใส่หลายๆ สี

3. ใช้เครื่องมือรูปตัดแบบสี่เหลี่ยม    มาตัดรูป

4. กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วกดเม้าส์ในชิ้นส่วนที่ตัด ลากไปตามทิศทางต่างๆ ให้เกิดภาพศิลป์
ดังตัวอย่าง

 


ชื่อภาพ รถไฟเหาะ

 

 

 

จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ

โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม

Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.