แหล่งข้อมูล

Homeสอบก่อนเรียนPaint คืออะไรรู้จักปุ่มต่างๆทำภาพเทคนิคแหล่งข้อมูลผู้จัดทำ

 

 

      เนื้อหาที่ได้รวบรวมจัดทำขึ้นนี้ ได้มาจากหนังสือของ

  ไพโรจน์ คชชา

               คู่มือการเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปวิชากราฟิกและการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ Paint & Microsoft PowerPoint 97. กรุงเทพฯ : บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี จำกัด, 2542.

 

 

 

 

จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.