กระยาสารทบ้านเรา

Homeเทศกาลสารทความเป็นมาขนมกระยาสารทกวนกระยาสารทแหล่งข้อมูลผู้จัดทำ

 camera02.gif

      ระยาสารทบ้านเรา เป็นเรื่องราวที่สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นชาวอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงเทศกาลสารทเดือนสิบ ประวัติความเป็นมา การเตรียมเครื่องปรุงในการทำขนมกระยาสารท และการกวนกระยาสารท พร้อมภาพประกอบ ใช้ประกอบการเรียนการสอนบูรณาการของท้องถิ่น

     เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลบางคนที ได้จัดการเรียนรู้บูรณาการเรื่องสารทไทย ในช่วงเทศกาลเดือนสิบขึ้น และมีกิจกรรมกวนกระยาสารท จึงได้ถ่ายภาพและจัดทำเผยแพร่เรื่องกระยาสารทบ้านเรา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้สนใจต่อไป

     ขอขอบคุณ นายวิทยา สำรวยรื่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางคนที และนางนันทพร พุกพิบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางคนที ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำครั้งนี้

 จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.