ซออู้แม่กลอง


Homeผู้จัดทำประวัติของซอชนิดของซออู้ส่วนประกอบซออู้ขั้นตอนการทำซออู้การประกอบซออู้แหล่งข้อมูล

 


 

 ซออู้แม่กลอง มรดกทางวัฒนธรรมโดยปราชญ์ท้องถิ่น กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของซอชนิดต่างๆ เน้นถึงส่วนประกอบของซออู้ ขั้นตอนการทำซออู้ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำซออู้เป็นพิเศษ เช่น การเตรียมกะโหลกซอ การแกะลายกะโหลกการเตรียมคันทวน คันชัก ลูกบิด และหมอนหน้าซอ การประกอบเป็นซออู้ เป็นต้น พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอน

           ขอขอบคุณ นายสายหยุด(ลุงกลิ้ง) จันทรกูล และนายสมพร(หลอ) เกตุแก้ว (พญาซอ) ผู้ให้การสัมภาษณ์ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้ซออู้แม่กลองมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนและผู้สนใจในเรื่องของซออู้

 

 


จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.