ประเพณีตัดเปีย
ประวัติความเป็นมาทรงผมเด็กไทยพิธีตัดเปียพิธีอาบน้ำมนต์แหล่งข้อมูล


 

 

 

 

     เพื่อสืบสานประเพณีไทย ให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้รู้จักและเรียนรู้ประเพณีที่ดีงามของคนไทย

  

 

 โรงเรียนอนุบาลบางคนที

 

จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.