ขลุ่ยไทยเอกลักษณ์ชาติ

. .

 

ผู้จัดทำ 
เล่าเรื่อง  
ชนิดขลุ่ยไทย 
ลายขลุ่ยไทย 
การเลือกขลุ่ยไทย 

             bullet_pieces.gif "ใครรู้จัก ขลุ่ย และเคยฟังเสียง ยกมือขึ้น"  ถ้ามีคำถามนี้ดังขึ้นในห้องเรียน  ต้องมีนักเรียนยกมือกันทั้งห้องแน่นอน
"ใครรู้ว่า ขลุ่ย มีกกี่ชนิด อะไรบ้าง"  มือที่ยกเมื่อสักครู่  คงต้องเอาลงหมด  

                 bullet_pieces_1.gifขลุ่ยที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีหลายชนิด แล้วแต่ว่าจะแบ่งโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์  เช่น  ลาย  ลักษณ์การใช้  เรียกตามแบบที่โบราณได้เคยเรียกไว้  เว็บนี้ได้รวบรวมไว้เท่าที่สืบค้นได้  ถ้ามีการค้นพบมากขึ้นจะนำมาเสนอต่อไป

                bullet_pieces_2.gif  ขอขอบพระคุณ คุณครูฟุ้ง  บัวเอี่ยม  และครูองุ่น  บัวเอี่ยม ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการด้านดนตรีไทยและการเหลาวอังกะลุง จนผู้จัดทำสามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ในปัจจุบัน

 

 จัดทำโดยนายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรฯ 09 - 0325028  E - mail : c;ho.tam@chaiyo.com
Copyright(c) 2005 Mr.Somchai Iamchalam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.