ขลุ่ยเพียงออ

 .

ขลุ่ยเพียงออ 
ขลุ่ยหลีบ 
ขลุ่ยอู้ 
ขลุ่ยรองออ 
ขลุ่ยเคียงออ 
ขลุ่ยกรวด 
ขลุ่ยออร์แกน 
ขลุ่ยนก 
ขลุ่ยพล 

 

 

          bullet_pieces_18.gif  ขลุ่ยเพียงออเป็นขลุ่ยหลักที่เกิดขึ้นก่อนขลุ่ยชนิดอื่นและใช้มาแต่สมัยโบราณ    มีความยาวประมาณ 45 ซ.ม.       กว้าง 2.5  ซ.ม.  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ไผ่      ใช้ผสมในวงเครื่องสาย  วงมโหรีและวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์         

 

 

 จัดทำโดยนายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรฯ 09 - 0325028  E - mail : c;ho.tam@chaiyo.com
Copyright(c) 2005 Mr.Somchai Iamchalam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.