ขลุ่ยหลีบ

 .

ขลุ่ยเพียงออ 
ขลุ่ยหลีบ 
ขลุ่ยอู้ 
ขลุ่ยรองออ 
ขลุ่ยเคียงออ 
ขลุ่ยกรวด 
ขลุ่ยออร์แกน 
ขลุ่ยนก 
ขลุ่ยพล 

 

 

     bullet_pieces_17.gif ขลุ่ยหลีบหรือขลุ่ยหลีกเป็นขลุ่ยขนาดเล็กที่สุด  เกิดขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์   มีความยาว  ประมาณ  25 ซ.ม. กว้างประมาณ  2  ซ.ม.   มีเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออ  3  เสียง     เป็นขลุ่ยชนิดเดียวที่เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องนำ    ใช้ผสมในวงเครื่องสายเครื่องคู่  และวงมโหรีเครื่องใหญ่

 

 

 จัดทำโดยนายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรฯ 09 - 0325028  E - mail : c;ho.tam@chaiyo.com
Copyright(c) 2005 Mr.Somchai Iamchalam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.