แนะนำบทเรียน

 

Homeแนะนำบทเรียนผลการเรียนรู้ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายความสัมพันธ์สอบหลังเรียน

scarecrow.gif 

แนะนำบทเรียน 
ผลการเรียนรู้ 
ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบขับถ่าย 
ความสัมพันธ์ 
สอบหลังเรียน 

      

     บทเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

     ก่อนศึกษาบทเรียนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน

     การศึกษาบทเรียนผู้เรียนสามารถศึกษาเรื่องใดก่อนก็ได้

     หลังศึกษาบทเรียนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทราบผลการใช้บทเรียน

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพิมพ์พิไล พลศร
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pimpilai Ponsorn. All rights reserved.