ระบบอวัยวะในร่างกาย

Homeแนะนำบทเรียนผลการเรียนรู้ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายความสัมพันธ์สอบหลังเรียน

 scarecrow.gif

แนะนำบทเรียน 
ผลการเรียนรู้ 
ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบขับถ่าย 
ความสัมพันธ์ 
สอบหลังเรียน 

 

สวัสดีค่ะ บทเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่องระบบอวัยวะในร่างกาย

          โครงสร้างของร่างกายเปรียบเสมือนโรงงานที่ประกอบด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไตเปรียบเหมือนเครื่องกรอง ผิวหนังเปรียบเหมือนเครื่องปรับอุณหภูมิ ระบบไหลเวียนโลหิตเปรียบเหมือนระบบลำเลียงและคมนาคม เป็นต้น

          ร่างกายประกอบด้วยระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่น ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบหมุนเวียนโลหิต ฯลฯ ระบบต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ได้พลังงานมาใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดิน วิ่ง กินอาหาร หรือการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพิมพ์พิไล พลศร
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pimpilai Ponsorn. All rights reserved.