สอบก่อนเรียน

 

Homeแนะนำบทเรียนผลการเรียนรู้ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายความสัมพันธ์สอบหลังเรียน

scarecrow.gif

 

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ระหว่างถุงลม - เส้นเลือดฝอยข้อใดถูกต้อง

  ก.  ถุงลมมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าเส้นเลือดฝอย
  ข.  เส้นเลือดฝอย มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าเส้นเลือดฝอย
  ค.  ถุงลมมีก๊าซออกซิเจนน้อยกว่าเส้นเลือดฝอย
  ง.  เส้นเลือดฝอยมีก๊าซออกซิเจนมากกว่าถุงลม
2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากร่างกายมีทิศทางการลำเลียงตามขั้นตอนใด
  ก.  จมูก - หลอดลม - ถุงลม - เส้นเลือดฝอย - เซลล์
  ข.  หลอดลม - จมูก - ถุงลม - เส้นเลือดฝอย - เซลล์
  ค.  เซลล์ - เส้นเลือดฝอย - หลอดลม - ถุงลม - จมูก
  ง.  เซลล์ - เส้นเลือดฝอย - ถุงลม - หลอดลม - จมูก
3. ถ้ารับประทานส้มตำมะละกอเป็นประจำ จะมีโอกาสเป็นโรคใดน้อยที่สุด

  ก.  เบื่ออาหาร
  ข.  ตาฟาง
  ค.  โลหิตจาง
  ง.  เลือดออกตามไรฟัน

4. หากปราศจากกระเพาะ อาหารประเภทใดจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อการย่อยมากที่สุด

  ก.  คาร์โบไฮเดรต
  ข.  โปรตีน
  ค.  ไขมัน
  ง.  โปรตีนและไขมัน

5. เมื่อท่านรับประทานขนมปังทาเนย ตามด้วยหมูทอดและไข่ดาว ท่านคิดว่าอาหารชนิดใดที่ถูกย่อยเป็นอันดับแรกและอันดับสุดท้าย

  ก.  ขนมปังและหมูทอด
  ข.  ขนมปังและไข่ดาว
  ค.  ขนมปังและเนย
  ง.  ไข่ดาวและเนย

6. ถ้าลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายกับล่างซ้าย ถูกทำลายลง จะมีผลอย่างไร

  ก.  เลือดในร่างกายจะมีความดันลดลง
  ข.  เลือดในร่างกายจะมีปริมาณลดลง
  ค.  เลือดที่ปอดจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
  ง.  เลือดในร่างกายจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น

7. องค์ประกอบใดในเลือดที่มีปริมาณน้อยที่สุด

  ก.  เม็ดเลือดแดง
  ข.  เม็ดเลือดขาว
  ค.  เกล็ดเลือด
  ง.  น้ำเลือด

8. การเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันมากขึ้น ในปัจจุบันมีผลกระทบอย่างไร

  ก.  อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น
  ข.  บริเวณทะเลทรายเพิ่มมากขึ้น
  ค.  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเพิ่มมากขึ้น
  ง.  ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น

9. ชายคนหนึ่งหลงอยู่ในทะเลทราย กระหายน้ำ จึงดื่มปัสสาวะของตนเอง จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 24 ชั่วโมง

  ก.  ถ่ายปัสสาวะออกมาน้อยกว่าที่ดื่มเข้าไป
  ข.  ถ่ายปัสสาวะออกมามากกว่าที่ดื่มเข้าไป
  ค.  ถ่ายปัสสาวะออกมาเท่ากับที่ดื่มเข้าไป
  ง.  ไม่มีการถ่ายปัสสาวะอีกเลย

10. ในสภาวะใดที่ร่างกายต้องมีการขับถ่าย

  ก. มีน้ำสะสมอยู่ในต่อมน้ำตา
  ข. มีน้ำเมือกที่สะสมในเยื่อบุโพรงจมูก
  ค. มีน้ำเกินความต้องการของร่างกาย
  ง. มีกากเซลลูโลสอยู่ในลำไส้ใหญ่มากเกินไป 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพิมพ์พิไล พลศร
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pimpilai Ponsorn. All rights reserved.