ผลการเรียนรู้

 

Homeแนะนำบทเรียนผลการเรียนรู้ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายความสัมพันธ์สอบหลังเรียน

 scarecrow.gif

แนะนำบทเรียน 
ผลการเรียนรู้ 
ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบขับถ่าย 
ความสัมพันธ์ 
สอบหลังเรียน 

      

     จำแนกหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆ ได้  

     รู้และเข้าใจความสัมพันธ์การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายได้  

     รู้และเข้าใจการทำงานของอวัยวะแต่ละระบบ

     เสนอแนะแนวทางในการสร้างเสริมเพื่อดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพิมพ์พิไล พลศร
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pimpilai Ponsorn. All rights reserved.