ระบบหายใจ

 

Homeแนะนำบทเรียนผลการเรียนรู้ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายความสัมพันธ์สอบหลังเรียน

scarecrow.gif 

การสูดลมหายใจ 
พื้นผิวของปอดและเลือด 
เลือดกับเซลส์ 
การดำรงประสิทธิภาพ 

 

กระบวนการหายใจ

  กระบวนการหายใจมี 3 ขั้นตอน คือ

   ขั้นแรก เป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับการสูดลมหายใจ

   ขั้นที่สอง เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือด

   ขั้นที่สาม เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเลือดกับเซลล์ในร่างกาย

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพิมพ์พิไล พลศร
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pimpilai Ponsorn. All rights reserved.