ระบบย่อยอาหาร

 

Homeแนะนำบทเรียนผลการเรียนรู้ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายความสัมพันธ์สอบหลังเรียน

 scarecrow.gif

กระเพาะอาหาร 
ลำไส้เล็ก 
การดำรงประสิทธิภาพ 

 

การย่อยในปาก

การย่อยอาหารภายในร่างกายของคนแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

          1. การย่อยเชิงกล  โดยการใช้ฟันบดเคี้ยว หรือการบีบรัดของทางเดินอาหาร

          2. การย่อยทางเคมี โดยการใช้น้ำย่อยหรือเอนไซม์ ทำให้อาหารมีโมเลกุลเล็กลง

การย่อยเชิงกล

          การย่อยเชิงกล เริ่มตั้งแต่ปาก ในปากมีฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด คนมีฟัน 2 ชุด

          1. ชุดแรก เรียกฟันน้ำนม มี 20 ซี่

          2. ชุดสอง เรียกฟันแท้ มี 32 ซี่ บางคนอาจมีไม่ครบเนื่องจากฟันขึ้นไม่ครบ

การย่อยทางเคม

          นอกจากการย่อยเชิงกลแล้ว ในปากยังมีน้ำลายที่ผลิตจากต่อมน้ำลายประมาณวันละ 1- 1.5 ลิตร ในน้ำลายมี เอนไซม์อะไมเลส สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้

อะไมเลส

แป้ง                                    น้ำตาล

น้ำลาย

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพิมพ์พิไล พลศร
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pimpilai Ponsorn. All rights reserved.