ระบบไหลเวียนโลหิต

 

Homeแนะนำบทเรียนผลการเรียนรู้ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายความสัมพันธ์สอบหลังเรียน

 scarecrow.gif

เลือด 
หลอดเลือด 
หัวใจ 
การดำรงประสิทธิภาพ 

 

ระบบไหลเวียนเลือด ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

     เลือด

     หลอดเลือด

     หัวใจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพิมพ์พิไล พลศร
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pimpilai Ponsorn. All rights reserved.