ระบบขับถ่าย

 

Homeแนะนำบทเรียนผลการเรียนรู้ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายความสัมพันธ์สอบหลังเรียน

 scarecrow.gif

ผิวหนัง 
ลำไส้ใหญ่ 
ปอด 
การดำรงประสิทธิภาพ 

 

การกำจัดของเสียทางไต

          ไต เป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายเม็ดถั่ว ขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และหนา 3 เซนติเมตร คนมีไต 2 ข้าง ติดอยู่ทางด้านหลังของช่องท้อง สูงระดับเอว ถ้าผ่าไตตามยาวพบว่า ไตประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือ เปลือกไตชั้นนอก และ เปลือกไตชั้นใน เนื้อไตประกอบด้วยหน่วยไตเล็ก ๆ จำนวนมาก มีลักษณะเป็นท่อขดอยู่ และมีหลอดเลือดฝอยเป็นกระจุกกระจายอยู่เต็มไปหมด

          หลอดเลือดที่นำเลือดมายังไต เป็นหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจ จะนำสารที่มีประโยชน์และสารที่ต้องกำจัดออกส่งเข้าสู่หน่วยไต โดยหลอดเลือดฝอย หน่วยไตจะทำหน้าที่กรองสารที่มีอยู่ในเลือด แร่ธาตุและสารบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และน้ำบางส่วนจะถูกผนังของหน่วยไตดูดซึมกลับคืนมายังหลอดเลือดฝอย ส่วนของเสียอื่น ๆ รวมกันเรียก น้ำปัสสาวะ ถูกส่งไปตามท่อไต เข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งมีความจุประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่มีน้ำปัสสาวะเพียง 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร กระเพาะปัสสาวะจะหดตัวขับน้ำปัสสาวะออกมา ร่างกายขับปัสสาวะประมาณวันละ 1 – 1.5 ลิตร

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพิมพ์พิไล พลศร
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pimpilai Ponsorn. All rights reserved.