อุปกรณ์การเลี้ยงหนอนนก

อุปกรณ์การเลี้ยงหนอนนกต้นทุนการเลี้ยงหนอนควรระวังหนอนนก

 

 อุปกรณ์การเลี้ยงหนอนนก

  1. โรงเรือนที่สามารถป้องกัน นก  หนู  และสัตว์อื่น ๆ ที่เข้าไปรบกวนหนอนได้
  2. ชั้นสำหรับวางถาดใส่หนอน
  3. ถาดใส่หนอนควรมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนที่ต้องการเลี้ยง
  4. ตะแกรงสำหรับร่อนขี้หนอน
  5. กระบอกฉีดน้ำเป็นฝอยละเอียด 

                   
โรงเรือนสำหรับเลี้ยงหนอน                               ชั้นวางถาดใส่หนอน

                          
        รำข้าวสาลีอาหารของหนอน                       ตะแกรงสำหรับร่อนขี้หนอน                     กระบอกฉีดน้ำฝอยละเอียด

        

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.