บทนำ

  

Homeข้อมูลผู้จัดทำสอบก่อนเรียนกฎเบื้องต้นกฎข้อที่1-2กฎข้อที่ 3กฎข้อที่ 4กฎข้อที่ 5กฎข้อที่ 6สอบหลังเรียน

 

 

                        สื่อมัลติมิเดียเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมิเดียในรูปแบบแว็ปเพส ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา การผลิตสื่อมัลติมิเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดทำได้ถ่ายภาพเองและมีบางส่วนนำมาจากที่อื่น

โปรดคลิกเข้าดูเนื้อหา

  

จัดทำโดยครูวิไลวรรณ  เนินพรหม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานสงขลา เขต 2
โดยการสนันสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004 Ms.Wilaiwan nearnprom All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548

Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.