กฎเบื้องต้น

  

Homeข้อมูลผู้จัดทำสอบก่อนเรียนกฎเบื้องต้นกฎข้อที่1-2กฎข้อที่ 3กฎข้อที่ 4กฎข้อที่ 5กฎข้อที่ 6สอบหลังเรียน

  

 

 กฎการนับเบื้องต้น

วิธีเรียงสับเปลี่ยน

 

จัดทำโดยครูวิไลวรรณ  เนินพรหม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานสงขลา เขต 2
โดยการสนันสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004 Ms.Wilaiwan nearnprom All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548

Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.