ความรู้เกี่ยวกับเซต

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเซตคืออะไรการเขียนเซตประเภทของเซตการดำเนินการของเซตแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจสอบหลังเรียน

 

 

               
 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 หรือในราว 100 กว่าปีล่วงมาแล้ว  นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ เกออร์ก คันทอร์ (Georg Cantor) เป็นผู้ริเริ่มใช้คำว่า "เซต" ต่อจากนั้นนักคณิตศาสตร์จึงใช้คำนี้กันอย่างแพร่หลาย ความรู้ในเรื่องเซตสามารถนำมาเชื่อมโยงเนื้อหาในคณิตศาสตร์หลายๆ เรื่อง

เชิญชมความน่าสนใจของเซตจ๊ะ

 

 line1_2.gif

                 สื่อมัลติมีเดียเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง"เซต"สื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็ปเพส ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้น ม.4 ของ สสวท.กระทรวงศึกษาธิการ ชุดปฏิรูปการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของสำนักพิมพ์ประสานมิตร  และหนังสือเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ค032 ของรองศาสตราจารย์ สุเทพ จันทร์สมศักดิ์และรองศาสตรจารย์ ดร.สุเทพ  ทองอยู่ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดทำได้ถ่ายภาพและจัดทำเอง มีบางส่วนที่นำมาจากคู่มือต่างๆ

 

               

  จัดทำโดยอาจารย์ดรุณี เก้าเอี้ยน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.