เซตคืออะไร

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเซตคืออะไรการเขียนเซตประเภทของเซตการดำเนินการของเซตแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจสอบหลังเรียน

 

สมาชิกของเซต 

 

 มารู้จักเซตกันเถอะ

       ในชีวิตประจำวัน เราได้พบเห็นและคุ้นเคยกับการจัดสรรสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเหมือนกัน เป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน หรืออาจต่างกันแต่มีลักษณะบางอย่างร่วมกันมาบ้างแล้ว ซึ่งเรานิยมใช้คำต่างๆ กันในการกล่าวถึงพวกหรือกลุ่มของสิ่งของเหล่านั้น เช่น คณะ (ครู รัฐมนตรี,ลิเก) ฝูง(ลิง นก ปลา) กลุ่ม(นักการเมือง แม่บ้านทหาร) เป็นต้น

เซตเป็นอนิยาม ไม่ต้องให้คำจำกัดความ
            
ในวิชาคณิตศาสตร์เราใช้คำว่า "เซต(Set)"  เพียงคำเดียวเท่านั้นในการกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ และจะใช้ในกรณีที่ทราบแน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มและสิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่มที่กล่าวถึง

 ตัวอย่าง

  เซตต่างๆ

  หมายถึง

  เซตของเดือนในหนึ่งปี

  เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ...เดือนธันวาคม

  เซตของจำนวนนับ

  1,2,3,...

  เซตของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  กลุ่มของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  เซตของพยัญชนะในภาษาไทย

  ก , ข ,ฃ ,..., อ , ฮ

   เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่า  สมาชิก (member หรือelement) 

                                                 

             

  จัดทำโดยอาจารย์ดรุณี เก้าเอี้ยน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.