สัญลักษณ์แทนจำนวนต่างๆ

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเซตคืออะไรการเขียนเซตประเภทของเซตการดำเนินการของเซตแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจสอบหลังเรียน

Leonard  Euler 
Carl  Friedrich  Gauss 
Georg Cantor 
We Love Sets 
สัญลักษณ์แทนจำนวนต่างๆ 

 

 

เซตของจำนวนที่มักจะกล่าวถึงเสมอ  และใช้กันทั่วๆ ไป มีดังนี้

สัญลักษณ์

หมายถึง

รูปแบบเซต

เซตของจำนวนเต็มบวก

= {1 , 2 , 3 , ...}

เซตของจำนวนเต็มลบ

= {-1 , -2 , -3 , ...}

เซตของจำนวนเต็ม

= {0 ,-1 , 1 ,  -2 , 2 ,  -3 , ...}

N

เซตของจำนวนนับ

N = {1 , 2 , 3 , ...}

P

 เซตของจำนวนเฉพาะ  

P = { 2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13, ...}

R

 เซตของจำนวนจริง

 

Q

เซตของจำนวนตรรกยะ

 

       

    กลับเมนูหลัก

             

  จัดทำโดยอาจารย์ดรุณี เก้าเอี้ยน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.