สอบหลังเรียน

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพยางค์และคำคำพ้องเสียงคำซ้อนคำซ้ำสอบหลังเรียน

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะทุกคำ

  ก.  อัจกลับ  เรขาคณิต  พรหมเทพ
  ข.  คมนาคม  ยนตรกิจ  พันธมิตร
  ค.  ภยันตราย  วิทยายุทธ  อุตตรประเทศ
  ง.  เทศบาลพัทยา  อานารยชน  กลกามเทพ
2.ทุกข้อมีคำที่รับมาจากภาษาอื่น ยกเว้นข้อใด
  ก. ยายไปฟังเทศน์ที่วัด 
  ข.  ครูใหญ่ตรวจตราความเรียบร้อย
  ค.  เขากระตือรือร้นในการไปชายทะเลครั้งนี้มาก
  ง.  แม่ทัพเข้าตรวจเยี่ยมทหารตามแนวชายแดน
3. ข้อใดมีคำมูล 3 พยางค์ทุกคำ

  ก.  ไผท  ไวโอลิน
  ข.  ซากุระ  สตรอเบอรี่
  ค. ไมโครเวฟ  ไฮโดรเจน 
  ง.  มะงุมมะงาหรา  มะเดหวี

4. สิ่งใดเป็นตัวแยกระหว่างคำกับพยางค์

  ก. สระ 
  ข. ตัวสะกด 
  ค.  ความหมาย
  ง.  พยัญชนะต้น

5. ข้อใดประกอบด้วยคำหลายพยางค์มากที่สุด

  ก. ในเดือนธันวาคมนี้จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 
  ข.  บ้านนี้มีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์สมกับเป็นศูนย์ของคนอนาถา
  ค. สื่อมวลชนคือปากเสียงของประชาชน การเสนอข่าวต้องเที่ยงตรง 
  ง.  กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องอาหารและน้ำดื่มในหน้าแล้งนี้

6. ข้อใดไม่ใช่คำซ้ำ

  ก.  เขาทำงานเป็นเป็นเพราะมีหัวหน้าที่ดี
  ข.  พูดให้ดีดีนะ ถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเธอ
  ค.  เธอแอบถอนหายใจเบาๆด้วยความเบื่อหน่าย
  ง.  ฉันว่าใครๆเขาก็เก่งได้ถ้ามีความมุมานะพยายาม

7. คำประสมทุกคำในข้อใดมีส่วนประกอบเหมือนกับคำว่า "คนพิมพ์ดีด"

  ก. เครื่องตัดหญ้า  รถลอยฟ้า 
  ข. คนเก็บขยะ  นักการเมือง 
  ค.  หัวก้าวหน้า  ผู้ใจบุญ
  ง.  ห้องนั่งเล่น  ผ้ากันเปื้อน

8. บทกวีนี้เป็นบทประพันธ์ของกวีร่วมสมัยซึ่งมีวิธีการนำเสนอแปลกไปจากบทกวีสดุดีอื่นๆของไทย"
      จากข้อความนี้มีคำมูลหลายพยางค์กี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)

  ก.  4  คำ
  ข.  5  คำ
  ค.  6  คำ
  ง.  7  คำ

9. คำประสมในข้อใดใช้เป็นประโยคได้

  ก. ใบขับขี่รถยนต์  เก้าอี้โยก  สมุดฉีก 
  ข.  ไม้แคะหู  ผ้ากันเปื้อน  คนกวาดขยะ
  ค.  รถบดถนน  พนักงานเก็บตั๋ว  ฟ้าแลบ
  ง.  โต๊ะเขียนหนังสือ  ห้องอัดเสียง  ม้าดีดกระโหลก

10. ข้อใดเป็นคำมูลหลายพยางค์ที่ยืมมาจากภาษาอื่นทุกคำ

  ก. กำเดา  สะใภ้  ระรื่น
  ข. เมตตา  กะลาสี  ตะกร้า
  ค. รำมะนา  แสตมป์  ฉบัง
  ง. ทุเรียน  กระจอก  เจริญ 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.