สอบก่อนเรียน

  

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพยางค์และคำคำพ้องเสียงคำซ้อนคำซ้ำสอบหลังเรียน

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สิ่งใดเป็นตัวแยกระหว่างคำกับพยางค์

  ก.  สระ
  ข.  ตัวสะกด
  ค.  ความหมาย
  ง.  พยัญชนะต้น
2. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะทุกตัว
  ก.  อัจกลับ เรขาคณิต พรหมเทพ
  ข.  คมนาคม ยนตรกิจ พันธมิตร
  ค.  ภยันตราย วิทยายุทธ อุตตรประเทศ
  ง.  เทศบาลพัทยา อานารยชน กลกามเทพ
3. ข้อใดประกอบด้วยคำหลายพยางค์มากที่สุด

  ก.  ในเดือนธันวาคมนี้จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
  ข.  บ้านนี้มีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์สมกับเป็นศูนย์ของคนอนาถา
  ค.  สื่อมวลชนคือปากเสียงของประชาชน การเสนอข่าวต้องเที่ยงตรง
  ง. กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องอาหารและเครื่องดื่มในหน้าแล้งนี้

4. ทุกข้อมีคำที่รับมาจากภาษาอื่น ยกเว้นข้อใด

  ก.  ยายไปฟังเทศน์ที่วัด
  ข.  ครูใหญ่ตรวจตราความเรียบร้อย
  ค. เขากระตือรือร้นในการไปชายทะเลในครั้งนี้มาก 
  ง.  แม่ทัพเข้าตรวจเยี่ยมทหารในแนวชายแดน

5. ข้อใดมีคำมูล 3 พยางค์ทุกคำ

  ก.  ไผท ไวโอลิน
  ข.  ซากุระ สตรอเบอรี่
  ค.  ไมโครเวฟ ไฮโดรเจน
  ง.  มะงุมมะงาหรา มะเดหวี

6. " บทกวีนี้เป็นบทประพันธ์ของกวีร่วมสมัยซึ่งมีวิธีนำเสนอแปลกไปจากบทกวีสดุดีอื่นๆของไทย"
       จากข้อความนี้มีคำมูลหลายพยางค์กี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)

  ก. 4 คำ 
  ข.  5 คำ
  ค.  6 คำ
  ง.  7 คำ

7. ข้อใดไม่ใช่คำซ้ำ

  ก.  เขาทำงานเป็นเป็นเพราะมีหัวหน้าที่ดี
  ข.  พูดให้ดีดีนะ ถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเธอ
  ค.  เธอแอบถอนหายใจเบาๆด้วยความเบื่อหน่าย
  ง.  ฉันว่าใครๆก็เก่งได้ถ้ามีความมุมานะพยายาม

8. ข้อใดเป็นคำมูลหลายพยางค์ที่ยืมมาจากภาษาอื่นทุกคำ

  ก.  กำเดา สะใภ้ ระรื่น
  ข.  เมตตา กะลาสี ตะกร้า
  ค.  รำมะนา แสตมป์ ฉบัง
  ง.  ทุเรียน กระจอก เจริญ

9. คำประสมทุกคำในข้อใดมีส่วนประกอบเหมือนกับคำว่า "คนพิมพ์ดีด"

  ก. เครื่องตัดหญ้า รถลอยฟ้า 
  ข.  คนเก็บขยะ นักการเมือง
  ค.  หัวก้าวหน้า ผู้ใจบุญ
  ง.  ห้องนั่งเล่น ผ้ากันเปื้อน

10. คำประสมในข้อใดใช้เป็นประโยคได้

  ก. ใบขับขี่รถยนต์  เก้าอี้โยก   สมุดฉีก
  ข. ไม้แคะหู  ผ้ากันเปื้อน  คนกวาดขยะ
  ค. รถบดถนน  พนักงานเก็บตั๋ว  ฟ้าแลบ
  ง. โต๊ะเขียนหนังสือ  ห้องอัดเสียง  ม้าดีดกระโหลก 

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.