คำมูล

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพยางค์และคำคำพ้องเสียงคำซ้อนคำซ้ำสอบหลังเรียน

 

คำมูล 
คำพ้องรูป 

 

 คำมูล คือคำดั้งเดิมมาแต่แรกเป็นคำเดียวโดดๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้นๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจากภาษาอื่น คำมูลอาจเป็นคำพยางค์เดียวหรือคำหลายพยางค์  เป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้
คำมูลพยางค์เดียวที่เป็นคำไทยแท้ เช่น  พ่อ  แม่   หู   ตา   มีด   คม
คำมูลพยางค์เดียวที่เป็นคำยืม เช่น  กิจ   ขันธ์   คช   ชอล์ค
คำมูลหลายพยางค์ที่เป็นคำไทยแท้  เช่น   กระตือรือร้น   กิ้งก่า
คำมูลหลายพยางค์ที่เป็นคำยืม เช่น  บิดา   มารดา   กะลาสี   ฟุตบอล

 fireworks.gif

 

 

 

จัดทำโดย นางพรรณนิภา แจ่มศรีจันทร์
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.