คำพ้องเสียง

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพยางค์และคำคำพ้องเสียงคำซ้อนคำซ้ำสอบหลังเรียน

 

คำไวพจน์ 
คำประสม 

                          dinosaur_whitebg.gif    hammer_whitebg.gifคำพ้องเสียง  คือคำมูลที่มีรูปคำต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน  เช่น คำที่ออกเสียง   สัน  มีรูปคำได้ต่างๆ ดังนี้ี้
ศัล     :       เปลือกไม้ 
ศัลย์   :       ลูกศร  , ของมีปลายแหลม
สรร     :       คัด  ,   เลือก
สรรค์   :       สร้าง
สรรพ์   :       ทุกสิ่ง  ,  ทั้งหมด
สัณฑ์   :       ดง  ,  ที่รก
สันต์   :       เงียบ  ,  สงบ
สัน     :        สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว

 

 

 

 

จัดทำโดย นางพรรณนิภา แจ่มศรีจันทร์
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.