คำไวพจน์

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพยางค์และคำคำพ้องเสียงคำซ้อนคำซ้ำสอบหลังเรียน

 

คำไวพจน์ 
คำประสม 

 

        sunflower_02.jpg             b_pigeon02.gif                 
คำไวพจน ์คือคำมูลที่มีรูปคำและออกเสียงต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน  เช่น
ดอกไม้  :   บุปผา   บุษบา   บุษบง  บุหงา   บุหงัน   ผกา   มาลี   มาลย์
นก         :   บุหรง   ปักษา   ปักษิน   วิหค   สุโนก
ช้าง       :    กรี   คช   นาค   สาร   หัตถี   ไอยรา   ดมไร   ดำรี   เจ่ง   หัสดี

 

 cherrytomato_03_1.jpg

 

จัดทำโดย นางพรรณนิภา แจ่มศรีจันทร์
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.