เนื้อหา

ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับทุกช่วงชั้น

 

 

ผู้จัดทำ

ครูอโนชา สุรินโยธา
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่นำเสนอ

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2543

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 

 

 

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.