นิยามปริศนาคำทาย

  

Homeลับแลนิยามปริศนาคำทายปริศนาข้อ 1ปริศนาข้อที่ ๒ปริศนาข้อ ๓ปริศนาข้อ ๔ปริศนาข้อ 5

 

 

 ปริศนาคำทายเป็นการละเล่นถามและตอบที่แฝงการคิดวิเคราะห์เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเป็นวัฒนธรรมทางภาษาสืบทอดภูมิปัญญามาแต่บรรพบุรุษ สอนให้คิดวิเคราะห์  ส่วนใหญ่ตัวปริศนาจะบอกนิยาม  อธิบายลักษณะของคำตอบที่ผู้ตอบจะต้องคิดวิเคราะห์จากปริศนาประมวลข้อความนำไปสู่คำตอบทำให้ผู้ตอบได้คิด

 

จัดทำโดยครูบุญส่ง  นาคสุขมูล
 โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
 Copyright(c) 2009 Ms. Boonsong Naksukmool.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com