ปริศนาข้อ ๓

  

Homeลับแลนิยามปริศนาคำทายปริศนาข้อ 1ปริศนาข้อที่ ๒ปริศนาข้อ ๓ปริศนาข้อ ๔ปริศนาข้อ 5
คำตอบข้อ  ๓ 

 

 ข้อ  ๓   

เขียว  เขียว  เหมือนพระอินทร์บินอยู่บนฟ้า    ฮา   ฮา  ฮา  ฮา  ฮา  ฮา

 clock_alarm_3.gif

จัดทำโดยครูบุญส่ง  นาคสุขมูล
 โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
 Copyright(c) 2009 Ms. Boonsong Naksukmool.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com