ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนงานขายธุรกิจค้าปลีกขายตรงความหมายแบบทดสอบหลังเรียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 นางดวงเดือน  สัญญะ
ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนพิชัย
วุฒิ กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 

จัดทำโดย  ครูดวงเดือน  สัญญะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Daungduarn  Sunya. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com