เกี่ยวกับครูผู้สอน

Homeเกี่ยวกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

       

clock_alarm.gif

 ครูกานดา  สุขแดง  (ครูพี่ดา)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

โทร....055421402

                                        

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูกานดา  สุขแดง
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.