หน่วยอนุพันธ์

Homeเกี่ยวกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ประเภท 
ฟิสิกส์ 
ปริมาณกายภาพ 
หน่วยอนุพันธ์ 
คำอุปสรรค 

 

หน่วยอนุพัทธ์  ( derived  unit )  เป็นปริมาณที่ได้จากปริมาณฐานตั้งแต่ 2 ปริมาณขึ้นไปมาสัมพันธ์กัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

คำอุปสรรค

สัญลักษณ์

ตัวพหุคูณ

คำอุปสรรค

สัญลักษณ์

ตัวพหุคูณ

เทอรา

T

10 12

พิโค

 P

10 -12

จิกะ

G

10 9

นาโน

 n

10 - 9

เมกะ

M

10 6

ไมโคร

m

10 – 6

กิโล

 k

10 3

มิลลิ

 m

10 – 3

เฮกโต

 h

10 2

เซนติ

 c

10 – 2

เดคา

 da

10

เดซิ

d

10 - 1

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูกานดา  สุขแดง
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.