ประเภทหนังสือ

Homeครูภาษาไทย พิชัยเว็บพันธมิตรความสำคัญประโยชน์จุดมุ่งหมายประเภทหนังสือเลือกหนังสือสร้างนิสัยผู้จัดทำ
คำประพันธ์ 
คุณสมบัติ 
รูปเล่ม เวลา 
เนื้อหา 

 

       การรู้จักประเภทของหนังสือ เป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นในการพัฒนาทักษะการอ่าน เพราะจะทำให้สามารถพิจารณาเลือกอ่านหนังสือต่างๆ ได้ตามจุดประสงค์และรวดเร็วขึ้น การแบ่งหนังสือเป็นประเภทต่าง ๆ มีเกณฑ์ที่ใช้แบ่งแตกต่างกันออกไป ซึ่งสรุปได้ดังนี้

   แบ่งตามลักษณะคำประพันธ์

   แบ่งตามคุณสมบัติของหนังสือ

   แบ่งตามลักษณะรูปเล่ม และกำหนดเวลาที่ออก

   แบ่งตามเนื้อหาของหนังสือ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย : ครูกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์
โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๑
Copyright (c) 2009 Miss.Kanjana Chuemsrichan. All rights reserved.