รูปเล่ม เวลา

Homeครูภาษาไทย พิชัยเว็บพันธมิตรความสำคัญประโยชน์จุดมุ่งหมายประเภทหนังสือเลือกหนังสือสร้างนิสัยผู้จัดทำ
คำประพันธ์ 
คุณสมบัติ 
รูปเล่ม เวลา 
เนื้อหา 

 

     การแบ่งประเภทหนังสือตามลักษณะรูปเล่มและกำหนดเวลาที่ออก สามารถจัดได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้

        ๑)  หนังสือพิมพ์รายวัน
       
หนังสือพิมพ์รายวัน คือ หนังสือที่มีรูปเล่มเป็นกระดาษขนาดใหญ่ จำนวนหลายแผ่นพับได้ แต่จะไม่เย็บติดกันเป็นเล่ม มีกำหนดออกเป็นประจำวันสม่ำเสมอ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐ เป็นต้น

๒)  หนังสือรายคาบ
หนังสือรายคาบ คือ หนังสือที่พิมพ์เป็นรูปเล่มเย็บติดกันเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นหนังสือปกอ่อน มีกำหนดออกเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ฯลฯ ได้แก่ หนังสือวารสาร นิตยสารต่าง ๆ เช่น กุลสตรี ขวัญเรือน สกุลไทย เป็นต้น

๓)  หนังสือเล่ม
หนังสือเล่ม คือ หนังสือที่พิมพ์เป็นรูปเล่มมั่นคง มีทั้งที่เป็นหนังสือปกแข็ง และปกอ่อน หนังสือปกแข็งมักจะมีจำนวนหน้ามาก เพราะเนื้อหามาก เช่น หนังสือนวนิยาย ส่วนเรื่องสั้นมักจะพิมพ์เป็นเล่มปกอ่อน เนื่องจากมีจำนวนหน้าไม่มาก

๔)  จุลสารหรืออนุสาร
จุลสารหรืออนุสาร คือ หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มบาง ๆ อาจมีความยาวเพียง ๒ ๓ หน้า หรือมากกว่านั้น ตามปกติหนังสือเหล่านี้จะมีคุณค่าอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง มิได้มีจุดมุ่งหมายให้เก็บไว้เป็นถาวร ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยราชการ องค์กร สถาบัน หรือสมาคมต่าง ๆ จัดพิมพ์เผลแพร่ในโอกาสต่าง ๆ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย : ครูกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์
โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๑
Copyright (c) 2009 Miss.Kanjana Chuemsrichan. All rights reserved.