อินเวอร์สฟังก์ชัน

 

Homeเรื่องของเราอื่น ๆ เกี่ยวกับฟังก์ชัน

sittinun_p@hotmail.com

 

 

อินเวอร์สของฟังก์ชัน

 

นิยาม  อินเวอร์สของฟังก์ชัน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการสลับตำแหน่งระหว่างสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลัง

           ของแต่ละคู่อันดับ

ข้อสังเกต คือ

1.      อินเวอร์สของฟังก์ชันมไม่จำเป็นต้องเป็นฟังก์ชันเสมอไป

2.      ถ้าฟังก์ชันเดิมเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง(1-1) จะได้อินเวอร์สของฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันด้วย ซึ่งมีชื่อว่า ฟังก์ชันอินเวอร์ส

การหาอินเวอร์สของฟังก์ชัน

1.      สลับที่พิกัดหน้ากับพิกัดหลังของคู่อันดับในเซต เช่น

        r   = {(1,5), (2,7), (3,8), (4,9)}    ฟังก์ชัน

        r-1 = {(5,1), (7,2), (8,3), (9,4)}    อินเวอร์สฟังก์ชัน

2.      เปลี่ยนตัวแปรในเงื่อนไข (หรือสมการ) โดยเปลี่ยน x เป็น y  และเปลี่ยน y เป็น x  แล้วจัดรูปสมการใหม่ให้เป็น

          y = เทอมของ x  เช่น

         f   = {(x,y)   RxR | y = 2x + 5}

         จะได้   f-1 = {(x,y)   RxR | x = 2y + 5}          หรือ      

 

 


Copyright(c) 2002 My PRAKRONG. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2545

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 www.thaigoodview.com. All rights reserved.