ฟังก์ชัน ฟังสั้น

 

เรื่องของเราอื่น ๆ เกี่ยวกับฟังก์ชัน

sittinun_p@hotmail.com

  ฟังก์ชัน  คืออะไร น่าสนใจ น่าค้นคว้า ใคร ๆ ก็พูดถึงบ่อย ๆ มีฟังก์ชันมากใหม ฟังก์ชันลูกเล่นต่าง ๆ เป็นอย่างไร

   ใครสนใจเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เก่ง  สนใจศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ เราต้องมาทำ

   เข้าใจภาษาคณิตศาสตร์ เสียก่อน ในเรื่อง ฟังก์ชัน แบบง่าย ๆ

 

 

 

 Copyright(c) 2002 My PRAKRONG. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2545

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 www.thaigoodview.com. All rights reserved.