มาเป็นช่างกันดีกว่า

 

About myselfเครื่องขยายเสียงเครื่องฉายภาพโปร่งใสวิทยุเทป

g45090206@hotmail.com

 

             สวัสดีครับ พบกับ Web ดี ๆ มีสาระมากมาย..... ให้ท่าน ๆ ทั้งหลายได้ศึกษา หาความรู้จากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการยืดอายุในการใช้งานให้ยืนยาว

             ในการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ นี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาแก่เยาวชนและเด็ก ประชาชนคนทั่วไป ห้ามผู้ใดลอกเลียนแบบไปทำธุรกิจการค้าโดยเด็ดขาด

             ขอขอบคุณ บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ใน Web นี้ ได้ให้ข้อมูล ในส่วนของรูปภาพและข้อความก็ดี มา ณ ที่นี้ด้วยครับ.......ผ้ม

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 www.wangkapee.com All rights reserved.