การประกันภัย

Homeผู้จัดทำความหมายหลักการประกันภัยความสำคัญประโยชน์ประเภท

 

 

 นดีต้อนรับเข้าสู่ เนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพิชัย เป็นเนื้อหาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

                                                                                    flower07.jpg           

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
โรงเรียพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Pronpun Aemtor. All rights reserved.