อาณาจักรสุโขทัย

Homeผู้จัดทำอาณาจักรสุโขทัยสุโขทัยตอนต้นสุโขทัยตอนปลายเศรษฐกิจความเสื่อม

 

 

   สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัย ทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องอาณาจักรสุโขทัยจากหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆ เช่น

                        -  หนังสือสังคมศึกษา ม. ต้น 1 2 3  ของ น.พ.ฐิรวุฒิ  บูรณพงศ์และคณะ
                        -  หนังสือติวเข้มสังคมศึกษา ม. ต้น ของอาจารย์วันดี  แก้วบุปผา
                        -  หนังสือประวัติศาสตร์ ม.1 ของร.ศ.วีณา  เอี่ยมประไพและคณะ

      ในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และครูพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูทรงศรี  ศิริประเสริฐ
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mrs.Songsri Siriprasert. All rights reserved.