สุโขทัยตอนต้น

 

Homeผู้จัดทำอาณาจักรสุโขทัยสุโขทัยตอนต้นสุโขทัยตอนปลายเศรษฐกิจความเสื่อม

 

การปกครอง 
อาณาเขต 
แบบแผน 

 พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของอาณาจักรสุโขทัย

 พัฒนาการทางด้านการเมือง


        พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยเพื่อสะดวกการทำความเข้าใจจึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ สุโขทัยตอนต้นและสุโขทัยตอนปลาย ดังนี้

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูทรงศรี  ศิริประเสริฐ
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mrs.Songsri Siriprasert. All rights reserved.