ความเสื่อม

 

Homeผู้จัดทำอาณาจักรสุโขทัยสุโขทัยตอนต้นสุโขทัยตอนปลายเศรษฐกิจความเสื่อม

 

 

 ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

 1. สาเหตุทางการเมือง

                -  เกิดการแย่งชิงอำนาจกันเองในหมู่ผู้นำ
                -  ผู้ปกครองกรุงสุโขทัยบางพระองค์อ่อนแอ จึงทำให้หัวเมืองต่าง ๆ ตั้งตนเป็นอิสระได้อย่างง่ายดาย
                -  มีการปกครองแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโครงสร้างค่อนข้างหลวม ราชธานีไม่สามารถควบคุมหัวเมืองได้อย่างรัดกุม

        2.  สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ

                -  เมื่ออยุธยาประกาศตนเป็นอิสระทำให้เส้นทางการค้าที่ออกสู่ทะเลถูกปิดกั้นโดยอาณาจักรอยุธยา ส่งผลให้ประชากรประสบความยากลำบากในการประกอบอาชีพ
                -  เมืองมอญประกาศตนเป็นอิสระ ทำให้การค้าระหว่างสุโขทัยกับชาวต่างชาติทางด้านอ่าวเมาะตะมะมีอุปสรรคโดยถูกปิดล้อมทางออกทะเลทางด้านตะวันตก

        ด้วยสาเหตุทั้ง 2 ประการนี้ จึงเป็นเหตุทำให้อาณาจักรสุโขทัยอ่อนแอลง จนกระทั่งทำให้อาณาจักรอยุธยาสามารถแผ่ขยายอำนาจเข้าไปยังสุโขทัย และภายหลังสุโขทัยก็ถูกผนวกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูทรงศรี  ศิริประเสริฐ
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mrs.Songsri Siriprasert. All rights reserved.