การเปรียบเทียบ

Homeผู้จัดทำ  ทศนิยมการบวกทศนิยมการลบทศนิยมการคูณทศนิยมการหารทศนิยม

 

การเปรียบเทียบ 
แบบฝึก1 
แบบฝึก2 

 

anipatern01_a.gif   การเปรียบเทียบทศนิยม  anipatern01_a_1.gif
                                                                    

anibook_blue.gifanibook_blue_1.gifanibook_blue_2.gifanibook_blue_3.gifanibook_blue_4.gif 

              clamp_blue.gif   ตัวอย่างที่ 1

                    
1)  ต้องการเปรียบเทียบ  3.45 และ 4.35
                          เนื่องจากเลขโดดคู่แรกในตำแหน่งเดียวกันที่ไม่เท่ากัน คือ เลขโดดในหลักหน่วยได้แก่
                                         3 และ 4 ซึ่ง 3 < 4
                          ดังนั้น 3.45 น้อยกว่า 4.35
                

                     2)  ต้องการเปรียบเทียบ  0.413 และ 0.415
                          เนื่องจากเลขโดดคู่แรกในตำแหน่งเดียวกันที่ไม่เท่ากัน คือ เลขโดดในทศนิยมตำแหน่งที่ 3ได้แก่
                                         3 และ 5 ซึ่ง 3 < 5
                          ดังนั้น 0.413 น้อยกว่า 0.415

               clamp_purple.gif   ตัวอย่างที่ 2

                     
ต้องการเปรียบเทียบ -0.93 และ -0.95
                     เนื่องจากค่าสัมบูรณ์ของ -0.93 เท่ากับ 0.93
                     ค่าสัมบูรณ์ของ -0.95 เท่ากับ 0.95
                     และ 0.93 < 0.95
                     ดังนั้น  -0.93 มากกว่า -0.95

             clamp_green_1.gif   ตัวอย่างที่ 3

                     
1.0     > -1.0
                     0.00005 > -99.0
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูศรีนวล สิงห์หะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) Miss.Srinuan  Singha. All rights reserved.