การบวกทศนิยม

Homeผู้จัดทำ  ทศนิยมการบวกทศนิยมการลบทศนิยมการคูณทศนิยมการหารทศนิยม

 

การบวก1 
การบวก2 
การบวก3 
การบวก 3 จำนวน 

 การบวกทศนิยม

f_fish_lblue.gif     bar01_dot1x1_blue.gif    f_fish_lred.gif


 drop_blue_1.gif
  การบวกทศนิยมที่เป็นบวกคือ จัดเลขโดดที่อยู่ในหลักหรือตำแหน่งเดียวกันให้ตรงกันแล้วบวกกัน

        drop_green.gif  การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นบวก ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก

   drop_pink.gif  การบวกทศนิยมที่เป็นลบด้วยทศนิยมที่เป็นลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ

                      drop_yellow.gif  การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่

                          น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือลบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

                      drop_purple.gif  การบวกทศนิยมสามจำนวนบวกกันเราสามารถบวกทศนิยมคู่แรกหรือคู่หลังก่อนก็ได้โดยที่ผลลัพธ์สุดท้าย

                          ยังคงเท่ากัน

              

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูศรีนวล สิงห์หะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) Miss.Srinuan  Singha. All rights reserved.