การลบทศนิยม

Homeผู้จัดทำ  ทศนิยมการบวกทศนิยมการลบทศนิยมการคูณทศนิยมการหารทศนิยม

 

การลบ1 
การลบ2 
การลบ3 
การลบ4 

 การลบทศนิยม

   a_pig01_coral.gif  bar02_dot1x1_red_1.gif  a_pig01_pink.gif

 button02_blue_2.gif ถ้า a เป็นทศนิยมใดๆ จำนวนตรงข้ามของ a มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วย –a และ  a+ (-a ) =(-a)+a = 0

           button02_red_2.gif ถ้า a เป็นทศนิยมใดๆ จำนวนตรงข้ามของ -a มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วย –(–a) = a        

                การลบทศนิยมทำได้โดยมีหลักดังนี้  ตัวตั้ง -  ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

 

 flower05_pink_3.gif   flower05_blue_1.gif   flower05_pink_4.gif

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูศรีนวล สิงห์หะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) Miss.Srinuan  Singha. All rights reserved.