การหารทศนิยม

Homeผู้จัดทำ  ทศนิยมการบวกทศนิยมการลบทศนิยมการคูณทศนิยมการหารทศนิยม

 

การหาร1 
การหาร2 

 การหารทศนิยม

  house18_summer_1.gif  bar01_dot1x1_blue_9.gif  house18_spring_1.gif

                                square69_pink.gif  การหารทศนิยมด้วยทศนิยมที่เป็นการหารลงตัว เราใช้การคูณช่วยคำนวณดังนี้  

                                      ตัวการ x ผลหาร = ตัวตั้ง

                                square69_blue.gif  หลักเกณฑ์การหารทศนิยมโดยใช้ค่าสัมบูรณ์มีดังนี้

                                      นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและค่าสัมบูรณ์ของการหารมาหารกันแล้วพิจารณาดังนี้

                                      1)  ถ้าทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมที่เป็นบวกทั้งคู่หรือทศนิยมที่เป็นลบทั้งคู่ จะได้คำตอบ

                                            เป็นทศนิยมที่เป็นบวก

                                      2)  ถ้าทั้งตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นลบโดยอีกตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นบวก

                                           จะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นลบ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูศรีนวล สิงห์หะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) Miss.Srinuan  Singha. All rights reserved.