คำศัพท์

 

 

[ประวัติ][คำศัพท์]

 

Home 
Purpose 
Scope 
Chapter 1 
Chapter 2 
Chapter 3 
Chapter 4 
Chapter 5 
Q&A 
Test  No 1. 
Test  No 2. 
Contact 

  

คำศัพท์เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

 

Intranet     คือ การใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์กร ใช้เหมือนอินเตอร์เน็ตทุกอย่าง แต่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ต  

Extranet   คือ มีความคล้ายกับ Intranet เพียงแต่สามารถเปิดช่องให้สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการของ Server ได้ส่วนมากใช้ในเรื่อง E-commerce  

ISP สถานที่ให้บริการอินเตอร็เน็ตทางการค้าไม่ว่าบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ เรามีศัพท์เรียกเหมือนกันทั่วโลกโดยเฉพาะว่า ISP (Internet Service Provider) ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ว่ารูปแบบใด ก็ต้องทำการติดต่อ สมัครเป็นสมาชิกกับ ISP แห่งใดแห่งหนึ่งนั่นเอง  

รูปแบบการให้บริการของ ISP  ไม่ว่าจะเป็น ISP ใดจะให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเหมือนกัน 3 แบบใหญ่ ๆ คือ  

       1. แบบบุคคลธรรมดา (Individual, Dial-Up)  

       2. แบบนิติบุคคล (Corporate)  

       3. แบบพิเศษ (Special Service) เช่นการให้บริการทำ Web, เช่าพื้นที่บน Server Free E-mail  

แบบบุคคลธรรมดา (Individual, Dial-up)

แบบนิติบุคล (Corporate)

 

 

ที่มา  http://wbac.wimol.ac.th/training/index.php

 

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Uttaradit School. All rights reserved.
j.suporn@chaiyo.com