เครื่องหมายจราจร

  

Homeเรื่องของคนสวยปลอดภัยเมื่อใช้รถปลอดภัยเมื่อใช้ถนนพ.ร.บ.เกี่ยวกับรถเครื่องหมายจราจร

g45097094@hotmail.com

bullet02_green.gif bullet02_orange.gif bullet02_red.gif

เครื่องหมายและสัญญาณจราจร

ครื่องหมายและสัญญาณจาราจรแบ่งได้  9  ลักษณะ

1.  ป้ายบังคับ
2.  ป้ายเตือน
3.  ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
4.  ป้ายแนะนำทั่วไป
5.  สัญญาณไฟจราจร
6.  เส้นแบ่งช่องจาราจร
7.  เส้นขวางแนวจาราจร
8.  เครื่องหมายและข้อความบนพื้นทาง
9.  เครื่องหมายบนขอบทาง

คลิกไปดูเครื่องหมายทางซ้ายมือนะคะ


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Bankhok site. All rights reserved.

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Bankhok site. All rights reserved.